Videographer ALEKSANDR GORNYY
Videographer

ALEKSANDR GORNYY

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 22 tháng 10, 2012
Hoạt động gần đây
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer ALEKSANDR GORNYY đến từ Wedding day Olga and Rudy/Spain/, drone-video, wedding
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer ALEKSANDR GORNYY đến từ Roman and Ekaterina/Belgium/, wedding
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer ALEKSANDR GORNYY đến từ Alexander and Shushanna/Moscow/, SDE, wedding
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer ALEKSANDR GORNYY đến từ Артем и Дарья/Москва/, drone-video, event, wedding