Videographer Marco De Nigris
Videographer

Marco De Nigris

PRO
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 05 tháng 01 năm 2017
Hoạt động gần đây
Video của ngày
Ngày 20 tháng 11 năm 2021
Lựa chọn của người biên tập
30
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Ich liebe dich - Pascal and Monica // Destination Wedding in Masseria Potenti, báo cáo, sân khấu, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 08 tháng 06 năm 2021
43
lượt thích
35
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ BECOMING LOVE // INSPIRATION WEDDING IN APULIA, báo cáo, cầu hôn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 04 năm 2021
40
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ A M A R E // Inspiration Wedding, báo cáo, cầu hôn, showreel, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 22 tháng 03 năm 2021
39
lượt thích
35
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Louis and Sophie // Destination Wedding in Masseria Potenti, báo cáo, showreel, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 13 tháng 12 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
69
lượt thích
50
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Philip and Theresa // Destination Wedding in Zurich, báo cáo, kỉ niệm, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 10 tháng 11 năm 2020
89
lượt thích
61
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Eliott and Axelle // Destination Wedding in Florence, báo cáo, cầu hôn, sân khấu, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 10 năm 2020
55
lượt thích
63
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ THE LOVE IS TRUTH, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 14 tháng 08 năm 2020
68
lượt thích
56
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - Comptine d’un autre ètè l’après-midi -, báo cáo, lãng mạn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 08 năm 2020
79
lượt thích
58
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - P T E R Y L A - Inspiration Wedding, báo cáo, lãng mạn, video hướng dẫn, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 06 năm 2020
58
lượt thích
59
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Rising and falling, what the tide could bring // Destination Wedding in Ursberg, báo cáo, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 30 tháng 06 năm 2020
Winner of the Battle of the week
04 — 10/02/2021
61
lượt thích
67
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - B L A C K B E A U T Y -, lãng mạn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 06 tháng 05 năm 2020
63
lượt thích
52
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ MAMBO ITALIANO // Alessandro and Cristina, báo cáo, sự kiện, video hướng dẫn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 17 tháng 05 năm 2020
Winner of the Battle of the week
18 — 24/01/2021
49
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - THIS WORLD WE LOVE IN -, báo cáo, kỉ niệm, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 14 tháng 04 năm 2020
Winner of the Battle of the week
09 — 15/01/2021
63
lượt thích
74
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - S W E E T - Inspiration Wedding, lãng mạn, quảng cáo, showreel, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 25 tháng 04 năm 2020
50
lượt thích
46
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ WE ARE LIKE FIRE AND WATER // SAVE THE DATE, báo cáo, cầu hôn, lãng mạn, lời mời, đám cưới
34
lượt thích
33
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Iacopo and Veronica // Wedding Highlights, báo cáo, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 01 tháng 03 năm 2020
64
lượt thích
58
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - S A D  G I R L -, báo cáo, cầu hôn, lãng mạn, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
101
lượt thích
89
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ END YEAR 2019 // FOTOVISION REWIND, báo cáo, hài hước, sân khấu, sự kiện, đám cưới
Video của ngày
Ngày 23 tháng 03 năm 2020
62
lượt thích
59
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ - ITALIAN STYLE - From Germany to Apulia // Maximilian and Anna, báo cáo, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 26 tháng 12 năm 2019
69
lượt thích
69
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ JEWISH WEDDING IN APULIA // Michael and Ilana, cầu hôn, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 15 tháng 12 năm 2019
72
lượt thích
81
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ “Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout contre les portes de la nuit”, cầu hôn, kỉ niệm, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 12 tháng 11 năm 2019
Winner of the Battle of the week
04 — 10/09/2020
93
lượt thích
106
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ BEST INTERNATIONAL VIDEOGRAPHER // WEVA AWARD 2019 - PAPA LOVES MAMBO // Hugo and Kirsty, SameDayEdit, lãng mạn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 10 năm 2019
68
lượt thích
60
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Fabrizio e Melanie // * SAVE THE DATE *, báo cáo, cầu hôn, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
41
lượt thích
39
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Pantaleo and Fabiana // Wedding Short Film, báo cáo, kỉ niệm, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 08 tháng 10 năm 2019
Winner of the Battle of the week
27/05 — 02/06/2020
59
lượt thích
46
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ “Tu m’ais pris par la main comme un amant heureux.”, báo cáo, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 23 tháng 08 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
75
lượt thích
55
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Stefano and Maria Chiara // Destination Wedding in Colfosco, báo cáo, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 09 tháng 08 năm 2019
51
lượt thích
33
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ THE SMILE OF LOVE // Jonathan e Veronica, báo cáo, lãng mạn, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2019
Winner of the Battle of the week
30/01 — 05/02/2020
65
lượt thích
46
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ Dario e Maria Grazia // Wedding Highlights, báo cáo, video trên không, đám cưới
Video của ngày
Ngày 21 tháng 04 năm 2019
Winner of the Battle of the week
06 — 12/04/2019
72
lượt thích
74
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ The Love can find you everytime your Life., báo cáo, cầu hôn, showreel, sự kiện, đám cưới
31
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Marco De Nigris đến từ END YEAR 2018, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo