Videographer Marius Films
Videographer

Marius Films

PRO
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 01 tháng 09 năm 2017
Hoạt động gần đây
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Say You Love Me, lời mời, sự kiện
5
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Love whispers, đám cưới
8
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Best days in 2020, cầu hôn, showreel, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Chamonix-Mont-Blanc // Best Love story, cầu hôn, video trên không
15
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Mara, trẻ em, video trên không
13
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ S&M #crazywedding, lãng mạn, thể thao, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Crazy wedding / coming soon…, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Andreea & Robert / Love, dance and party, đám cưới
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ A&D // short film, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ first dance, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ J&L // Wedding day, video trên không, đám cưới
Winner of the Battle of the week
15 — 21/06/2020
9
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ P&A // Beautiful wedding day, đám cưới
8
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ A&L // forever, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ J+L, đám cưới
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ L&S // i feel love, cầu hôn, video trên không, đám cưới
9
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Gina & Bogdan / wedding day, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Special Love, cầu hôn
8
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ L&V, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ C+V // Coming soon..., lãng mạn, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ #MariusFilms // showreel 2018, showreel, video trên không
7
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ A&F // Wedding, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ A&C // This Love, lãng mạn, video trên không, đám cưới
11
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ M & R // Wedding Film, đám cưới
8
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Mihaela & Thomas // Touching Love Story, đám cưới
7
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Simona & Georgian // Love Story, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Andrada & Vlad // Wedding Day, đám cưới
7
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Cati & Dragos // Together, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Mamma Mia - Restaurant & Catering, quảng cáo
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Oana & Andrei // Wedding Day, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Marius Films đến từ Sanziana & Ivan // Love, đám cưới
 • Trang trước
 • Trang tiếp theo