Videographer Miguel Dinis
Videographer

Miguel Dinis

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
9
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 05 tháng 08 năm 2015
Hoạt động gần đây
9
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ My Guidelight, cầu hôn, đám cưới
7
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ You Found Me, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Together 2017, showreel, đám cưới
6
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ About You - Marisa & César, đám cưới
10
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Patrícia & Ricardo, đám cưới
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Daniela & Hugo, cầu hôn, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Flávia & Alexandre, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Vera & João, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Diana e Ricardo - SDE, SameDayEdit, cầu hôn, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Andreia & Jorge, cầu hôn, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Sophie & Ricardo, cầu hôn, video trên không, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Margarida & Pedro, cầu hôn, video trên không, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Alex & Nicolas, cầu hôn, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Barbara & Francesco, cầu hôn, video trên không, đám cưới
4
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Miguel Dinis đến từ Joana & Gonçalo, cầu hôn, video trên không, đám cưới