Videographer Mireia LLum
Videographer

Mireia LLum

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
17
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 03 năm 2017
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ I promise - Jillian + Peter, đám cưới
8
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Saylee + Gregg, sự kiện, video trên không, đám cưới
5
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Something is missing, đám cưới
Video của ngày
Ngày 04 tháng 06 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
23
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Thaís + Tom - Best Wedding Film Award 2018, đám cưới
9
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Camila + Danilo, đám cưới
11
lượt thích
13
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Thaís + Tom - wedding trailer, đám cưới
7
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Rafaela + Müller - wedding trailer, đám cưới
8
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Karolina + Waddington - wedding trailer, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Mireia LLum đến từ Riamy + Deraldo - wedding trailer, đám cưới