Videographer MPStudioSuwalki
Videographer

MPStudioSuwalki

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
3
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 04 năm 2020
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer MPStudioSuwalki đến từ Magdalena i Adrian, đám cưới
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer MPStudioSuwalki đến từ Wiola i Kamil wedding film, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer MPStudioSuwalki đến từ Justyna i Adam, đám cưới