Videographer Musetoiu Florin Bogdan
Videographer

Musetoiu Florin Bogdan

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 17 tháng 03 năm 2013
Hoạt động gần đây
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Roxana & Marius, đám cưới
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Andra and Mihai, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Titi & Rove, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Miru si Gabi, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Sabina and Olivier, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Anca & Catalin, đám cưới
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Madalina and Dan, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Sabina and Olivier, đám cưới
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Sharon and Alex, sự kiện
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Denisa and Costi, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Ana and Cezar, đám cưới
4
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Alina and Alexandru, đám cưới