Videographer Musetoiu Florin Bogdan
Videographer

Musetoiu Florin Bogdan

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 17 tháng 03 năm 2013
Hoạt động gần đây
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Roxana & Marius, đám cưới
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Andra and Mihai, đám cưới
5
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Titi & Rove, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Miru si Gabi, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Sabina and Olivier, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Anca & Catalin, đám cưới
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Madalina and Dan, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Sabina and Olivier, đám cưới
6
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Sharon and Alex, sự kiện
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Denisa and Costi, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Teaser Ana and Cezar, đám cưới
4
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Musetoiu Florin Bogdan đến từ Alina and Alexandru, đám cưới