Videographer Olya Sam
Videographer

Olya Sam

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
Lựa chọn của người biên tập
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
42
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 25 tháng 02 năm 2021
Hoạt động gần đây