Videographer Na Całe Życie
Videographer

Na Całe Życie

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 09 tháng 06 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Jesteśmy grupą młodych, ambitnych i kreatywnych ludzi, dla których praca z kamerą jest codziennością.