Videographer Nastrojowe Studio Film
Videographer

Nastrojowe Studio Film

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
5
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
530
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 11 năm 2019
Hoạt động gần đây
Video của ngày
Ngày 17 tháng 12 năm 2019
176
lượt thích
203
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip in Dresden, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 01 năm 2020
51
lượt thích
58
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip at the Moszna Castle, cầu hôn, sự kiện, video trên không, video âm nhạc, đám cưới
Video của ngày
Ngày 28 tháng 12 năm 2019
65
lượt thích
53
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding highlights, cầu hôn, sân khấu, video trên không, đám cưới
32
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip in Potsdam, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới
Video của ngày
Ngày 08 tháng 01 năm 2020
53
lượt thích
43
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip in Warsaw, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới
Video của ngày
Ngày 30 tháng 01 năm 2020
46
lượt thích
30
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip in the Tatra Mountains, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới
25
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Wedding clip in Cracow, cầu hôn, showreel, sân khấu, sự kiện, đám cưới
28
lượt thích
19
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Abandoned palace, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, video trên không, đám cưới
27
lượt thích
25
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Coming soon, báo cáo, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới
27
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer Nastrojowe Studio Film đến từ Love story in Warsaw, cầu hôn, sân khấu, sự kiện, đám cưới