Videographer NAVROCKY STUDIO
Videographer

NAVROCKY STUDIO

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
111
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 11 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
We offer wedding and family videography allover the world
My cameras which I use: Canon DSLR.

Những giải thưởng

BEST SDE-MAKERUaAward5TH PLACE 2018