Videographer NAVROCKY STUDIO
Videographer

NAVROCKY STUDIO

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
111
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 11 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
We offer wedding and family videography allover the world
My cameras which I use: Canon DSLR.

Những giải thưởng

BEST SDE-MAKERUaAward5TH PLACE 2018