Videographer NeoDIGITAL STUDIO
Videographer

NeoDIGITAL STUDIO

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
25
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 13 tháng 11 năm 2011
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Elena & Ivaylo - Love story, sự kiện, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Lyubomira & Atanas - Love Story En, sự kiện, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Katerina & Radoslav - Love Story, sự kiện, đám cưới
6
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Antoaneta & Avgustin - Love Story, sự kiện, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Wedding day: Yuliya & Radko, sự kiện, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Aneliya & Simeon -Love Story, sự kiện, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ All I See Is You- Love Story, sự kiện, đám cưới
10
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Weding Day - Aneliya & Iliya -Love Story, sự kiện, đám cưới
3
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Love Story - Oksana & Deyan, cầu hôn, đám cưới
7
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer NeoDIGITAL STUDIO đến từ Yana & Miroslav - Best Moments, cầu hôn, sự kiện, đám cưới