Videographer New Media Production
Videographer

New Media Production

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 17 tháng 08 năm 2015
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer New Media Production đến từ Odra River Cup 2015, sự kiện
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer New Media Production đến từ My place - Rafin Deweloper, video doanh nghiệp
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer New Media Production đến từ Give blood. Today., quảng cáo