Videographer Vadim Kiselev
Videographer

Vadim Kiselev

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
94
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 22 tháng 04 năm 2016
Hoạt động gần đây
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Артем и Алина // Highlights, đám cưới
6
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Lida & Valera | Teaser, đám cưới
7
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ S&A // Highlights, đám cưới
6
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Vlad & Lena // Teaser, đám cưới
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Никита и Ирина, đám cưới
9
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Maxim & Nastya // Highlights, đám cưới
11
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Maxim & Nastya // Teaser, đám cưới
7
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Pavel & Irina, đám cưới
9
lượt thích
9
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ V/N Same Day Edit, SameDayEdit
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Galerta & Pavelikt // VIII-IX-CMXVIII, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ Maxim & Tanya Same Day Edit, SameDayEdit
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Vadim Kiselev đến từ A&R wedding, đám cưới