Videographer PRO AUTHOR
Videographer

PRO AUTHOR

PRO
13
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
193
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 12 tháng 10 năm 2013
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Katarzyna & Henryk, đám cưới
4
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Barbara & Damian highlights, đám cưới
Video của ngày
Ngày 22 tháng 11 năm 2020
31
lượt thích
38
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Klaudia & Karol, đám cưới
Video của ngày
Ngày 12 tháng 07 năm 2021
8
lượt thích
6
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Magdalena & Szymon wedding highlights, đám cưới
17
lượt thích
26
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Olga & Krzysztof, đám cưới
Video của ngày
Ngày 20 tháng 10 năm 2020
22
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Katarzyna & Grzegorz wedding highlights, đám cưới
Winner of the Battle of the week
01 — 07/05/2021
9
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Martyna & Grzegorz, đám cưới
7
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ klaudia & Karol wedding highlights, đám cưới
Video của ngày
Ngày 14 tháng 04 năm 2021
15
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Magda & Marek, đám cưới
Video của ngày
Ngày 07 tháng 05 năm 2021
14
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Sylwia & Konrad wedding highlights, đám cưới
Video của ngày
Ngày 21 tháng 02 năm 2020
28
lượt thích
32
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Sylwia & Konrad, đám cưới
6
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Angelika & Tobias, đám cưới
Video của ngày
Ngày 25 tháng 10 năm 2019
28
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Karolina & Maciej, đám cưới
Video của ngày
Ngày 26 tháng 08 năm 2019
24
lượt thích
22
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Katarzyna & Mateusz wedding highlights, đám cưới
Video của ngày
Ngày 28 tháng 04 năm 2019
18
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Wedding walk Showreel, showreel, đám cưới
Lựa chọn của người biên tập
16
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer PRO AUTHOR đến từ Dominika & Przemek wedding highlights, đám cưới