Videographer Luis  Pereira
Videographer

Luis Pereira

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
9
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 21 tháng 07 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Other Other.