Videographer Peter Ksiezopolski
Videographer

Peter Ksiezopolski

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
26
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 12 năm 2019
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ BK Wedding highlights, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ D&A, video âm nhạc, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&D, đám cưới
13
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&M, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ M&J, video âm nhạc, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&P, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&S, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&M, báo cáo, cầu hôn, đám cưới