Videographer Peter Ksiezopolski
Videographer

Peter Ksiezopolski

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
25
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 12 năm 2019
Hoạt động gần đây
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ D&A, video âm nhạc, đám cưới
7
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&D, đám cưới
13
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&M, video trên không, đám cưới
1
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ M&J, video âm nhạc, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&P, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&S, báo cáo, cầu hôn, đám cưới
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Peter Ksiezopolski đến từ A&M, báo cáo, cầu hôn, đám cưới