Videographer Realmoment Studio
Videographer

Realmoment Studio

+375 44 744 0106
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 28 tháng 11 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Chuyên ngành:Videographer
Здравствуйте, нас зовут Алексей и Алина, мы - видеографы. Видеографы, которые любят свою работу и верят в настоящую любовь :)
Для любви, как известно, не должно быть преград, поэтому мы выезжаем в любой уголок Республики Беларусь, а также в страны ЕС.
Добро пожаловать в нашу душевную видеостудию Realmoment :)
My cameras which I use: Sony Mirrorless.

Những giải thưởng

BEST YOUNG PROFESSIONALByAward1ST PLACE 2018
BEST ENGAGEMENTByAward1ST PLACE 2018
BEST COLORISTByAward4TH PLACE 2018
BEST VIDEO EDITORByAward1ST PLACE 2018
BEST VIDEOGRAPHERByAward5TH PLACE 2018