Videographer rec'n'roll weddings
Videographer

rec'n'roll weddings

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
3
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 02 tháng 11 năm 2020
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Cao cấp
Chuyên ngành:Videographer
WE CREATE AMAZING WEDDING FILMS FOR AMAZING PEOPLE. MUSIC AND PICTURES ARE OUR GREATEST INSPIRATION THANKS TO WHICH WEDDING STORIES ARE CREATED.
WE LIVE IN THE PICTURESQUE BARLINEK IN POLAND, AND WE TRAVEL ALL OVER THE WORLD IN PURSUIT OF BEAUTY.
My cameras which I use: Sony Mirrorless.