Videographer Ricardo Silva
Videographer

Ricardo Silva

0
Number of winnings in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings in the Battles of the week
12
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày 23 tháng 8, 2019
Hoạt động gần đây
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Stephanie | Martin, wedding
4
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Joana | Sérgio, engagement, wedding
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Maria João | Armando, drone-video, reporting, wedding
4
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Mandy | Yu, wedding
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Ana | Ricardo, SDE, engagement
1
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Cláudia e Ricardo, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Joana e David, wedding
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Ana e Joel, engagement
0
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Ricardo Silva đến từ Ricardo Silva Filmmaker Reel, wedding