Videographer Zoltán Maróti
Videographer

Zoltán Maróti

+36 20 464 8220
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 18 tháng 10 năm 2014
Hoạt động gần đây