Videographer Slow Motion
Videographer

Slow Motion

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 18 tháng 09 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Camera chính của tôi là Canon DSLR.
Camera phụ của tôi là Sony Camcorder, GoPro.