Videographer Σπύρος Ζουρλίδης
Videographer

Σπύρος Ζουρλίδης

+30 698 032 3349
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
5
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 04 tháng 02 năm 2021
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Σπύρος Ζουρλίδης đến từ Showreel 2020, showreel, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Σπύρος Ζουρλίδης đến từ Next Day Bartek Alexandra, đám cưới