Videographer Mushegh Khachikyan
Videographer

Mushegh Khachikyan

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 01 tháng 05 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
My Name is Mushegh Khachikyan. I'm a videographer, editor and director. I am from Armenia, now live in Los Angeles.
I work for Stavrovideo Production - it's a Wedding Video Production.
www.stavrovideo.com