Videographer Stefan Dobre FILMS
Videographer

Stefan Dobre FILMS

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
7
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 28 tháng 12 năm 2014
Hoạt động gần đây
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Irina & Carol / the Story, đám cưới
4
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ s i m p l i c i t y  / Eliza x Cristian, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
8
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Flori & Marian | The Story, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
8
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Madalina x George | The Story, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
7
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ M a l v i n a, kỉ niệm, sự kiện, trẻ em
7
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Maria x Vio | Wedding highlights, đám cưới
Winner of the Battle of the week
23 — 29/07/2019
5
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Heroes | Wedding highlights, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Alexa & George | Wedding highlights, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
7
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Tabita & Benjamin | Wedding highlights, cầu hôn, sự kiện, video trên không, đám cưới
3
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Raluca & Co | SVEHEATE, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
4
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ Wonderful  | Wedding film, đám cưới
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ The Journey | A & M | Wedding film, cầu hôn, đám cưới
10
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ I & F | Winter Fairytale, đám cưới
8
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer Stefan Dobre FILMS đến từ D & C | Wedding day | Trailer 4k, đám cưới