Videographer Storytelling Films
Videographer

Storytelling Films

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
16
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 13 tháng 01 năm 2020
Hoạt động gần đây
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Elopment at the mountains, cầu hôn, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Andreia & Joel, báo cáo, đám cưới
3
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Mafalda & Carlos, báo cáo, video trên không, đám cưới
6
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Mónica & Pedro, đám cưới
6
lượt thích
12
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Margarida & Mário, đám cưới
9
lượt thích
8
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Cláudia & Diogo, đám cưới
1
lượt thích
1
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Inês & Luís, đám cưới
Winner of the Battle of the week
26/10 — 01/11/2020
7
lượt thích
11
Nhận xét
Videographer Storytelling Films đến từ Susana & Hugo, đám cưới