Videographer László Tarnai
Videographer

László Tarnai

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 27 tháng 09 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
We like to tell you your stories.
This is not just a work for us, this is our love and passion.
My cameras which I use: Sony Mirrorless, Canon DSLR.