Videographer Valerio Di Filippo
Videographer

Valerio Di Filippo

+39 3409 276779
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 09 tháng 01 năm 2021
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Cao cấp
Chuyên ngành:Videographer
My cameras which I use: Sony Mirrorless.