Videographer Vasyl Leskiv
Videographer

Vasyl Leskiv

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
1
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 25 tháng 09 năm 2020
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Відеограф
тел:+380972251419
My cameras which I use: Canon Mirrorless.