Videographer Pavol Verčimák
Videographer

Pavol Verčimák

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 23 tháng 08 năm 2016
Hoạt động gần đây

Về tôi

Chuyên ngành:Videographer
young, ambicious, wedding videographer from Slovakia
My cameras which I use: Panasonic DSLR, DJI Drone.