Videographer Victor Popov Film Company
Videographer

Victor Popov Film Company

PRO
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
74
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
223
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 03 năm 2014
Hoạt động gần đây
15
lượt thích
14
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Polina & Nikolay, đám cưới
Video của ngày
Ngày 16 tháng 10 năm 2021
18
lượt thích
16
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ G & M, đám cưới
Video của ngày
Ngày 27 tháng 09 năm 2021
27
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Stefi & Nasko, đám cưới
Video của ngày
Ngày 27 tháng 08 năm 2021
15
lượt thích
24
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Maria & Janni, đám cưới
Video của ngày
Ngày 09 tháng 08 năm 2021
23
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Petya & Todor, đám cưới
Video của ngày
Ngày 29 tháng 07 năm 2021
22
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Cveti & Rado, đám cưới
Video của ngày
Ngày 10 tháng 07 năm 2021
18
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ I & A, đám cưới
Video của ngày
Ngày 11 tháng 06 năm 2021
28
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Elena & Valentin, đám cưới
Video của ngày
Ngày 26 tháng 04 năm 2021
27
lượt thích
38
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Antoaneta & Thomas, đám cưới
Video của ngày
Ngày 15 tháng 03 năm 2021
30
lượt thích
32
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Teodora & Dimitar, đám cưới
Video của ngày
Ngày 06 tháng 02 năm 2019
84
lượt thích
78
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Iva & Petar, đám cưới
Video của ngày
Ngày 20 tháng 12 năm 2018
Winner of the Battle of the week
06 — 12/07/2019
64
lượt thích
55
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Mihaela-Anca & Tudor, đám cưới
Video của ngày
Ngày 14 tháng 09 năm 2018
51
lượt thích
43
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Ivelina & Alexander * coming soon, đám cưới
Video của ngày
Ngày 25 tháng 07 năm 2018
38
lượt thích
29
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Desislava & Vitalii, đám cưới
Video của ngày
Ngày 19 tháng 06 năm 2018
Winner of the Battle of the week
28/11 — 04/12/2018
44
lượt thích
41
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Natalia & Georgi, đám cưới
Video của ngày
Ngày 24 tháng 05 năm 2018
49
lượt thích
46
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Tani & Miti, đám cưới
Video của ngày
Ngày 08 tháng 04 năm 2018
52
lượt thích
70
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Maria & Lacho, đám cưới
Video của ngày
Ngày 01 tháng 02 năm 2018
50
lượt thích
52
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Deni & Plamen, đám cưới
Winner of the Battle of the week
08 — 14/05/2018
54
lượt thích
48
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Kity & Moni, đám cưới
Video của ngày
Ngày 18 tháng 08 năm 2017
56
lượt thích
33
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Kristina & Alexander, đám cưới
Video của ngày
Ngày 07 tháng 06 năm 2017
50
lượt thích
40
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Mihaela & Slavi, đám cưới
Video của ngày
Ngày 11 tháng 04 năm 2017
Winner of the Battle of the week
29/10 — 04/11/2017
56
lượt thích
47
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Valeria & Victor, đám cưới
Video của ngày
Ngày 03 tháng 03 năm 2017
48
lượt thích
35
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Love story, đám cưới
Video của ngày
Ngày 01 tháng 02 năm 2017
51
lượt thích
48
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Nadya & Alexander, đám cưới
Video của ngày
Ngày 28 tháng 12 năm 2016
62
lượt thích
59
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Tony & Dancho, đám cưới
Video của ngày
Ngày 29 tháng 10 năm 2016
73
lượt thích
63
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Sophia & Simeon, đám cưới
Video của ngày
Ngày 13 tháng 10 năm 2016
44
lượt thích
21
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ T & G, đám cưới
Video của ngày
Ngày 02 tháng 10 năm 2016
34
lượt thích
15
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Miglena & Velizar, đám cưới
Video của ngày
Ngày 25 tháng 08 năm 2016
41
lượt thích
20
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Teodora & Ludmil, đám cưới
Video của ngày
Ngày 13 tháng 07 năm 2016
24
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer Victor Popov Film Company đến từ Letty & Alek, đám cưới
  • Trang trước
  • Trang tiếp theo