Videographer Mauro Di Salvatore
Videographer

Mauro Di Salvatore

339.3655055
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 14 tháng 06 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
"Il cinema non deve esprimersi per immagini ma per rapporti di immagini. Così come un pittore non si esprime per colori ma attraverso rapporti di colori." ( Robert Bresson )
La MDS Video Production si occupa di tutto cioò che riguarda il VIDEO.
Dal 2011 si occupiamo di Wedding Cinema le emozioni del giorno più bello riprese con attrezzature e tecniche cinematografiche.
Iscritti ANV Associazione Nazionale Videografi Italia