Videographer Vadim Drichik
Videographer

Vadim Drichik

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 20 tháng 01 năm 2018
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Studio
Весільне відео, відеографіка, кліпи, моушин дизайн і інше.
My cameras which I use: Canon DSLR.