Videographer Daniele Pelacani - Wedding Films Tuscany
Videographer

Daniele Pelacani - Wedding Films Tuscany

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
0
Total score for top 20 videos for the last two years
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 20 tháng 09 năm 2013
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Videomaker & Photographer
Wedding Films
Advertising
Events
My name is Daniele and I live in the beautiful Tuscany.
I’m a videomaker and storyteller and I really like to produce creative wedding videos.
I love to work all over the world to always find new inspirations!!!
Web: danielepelacani.com
Contact: daniele.pelacani@gmail.com