Videographer wedfilms | wedstories.ro
Videographer

wedfilms | wedstories.ro

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
71
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 28 tháng 12 năm 2018
Hoạt động gần đây
2
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ Georgiana + Patrick [LOVE STORY], cầu hôn, sự kiện, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ G + P | Teaser | www.wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
3
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ Georgiana | Patrick | Teaser, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
14
lượt thích
18
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ Laura | Matei | wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
8
lượt thích
10
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ David | Short Baptism FILM | wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
2
lượt thích
0
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ Madalina + Ionut [SAVE THE DATE], cầu hôn, sự kiện, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ A & G | Storytellin | www.wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
5
lượt thích
3
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ C & A | AfterWedding | www.wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
3
lượt thích
4
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ L & G | Story | www.wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
6
lượt thích
5
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ T + D | Wedding | www.wedstories.ro, cầu hôn, sự kiện, đám cưới
11
lượt thích
2
Nhận xét
Videographer wedfilms | wedstories.ro đến từ R+A, đám cưới