Videographer Игорь Замша
Videographer

Игорь Замша

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 05 năm 2014
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Cao cấp
Chuyên ngành:Videographer