Videographer Max Husainov
Videographer

Max Husainov

0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 15 tháng 02 năm 2017
Hoạt động gần đây

Về tôi

Mức giá:Standard
Chuyên ngành:Videographer
Важное событие, счастливый момент проходят, но остаются в памяти, а сохранить их навсегда поможет теплый видеоролик, благодаря которому Вы вспомните и ощутите чувства того момента!
My cameras which I use: Canon DSLR.