Videographer Alexandr Chumak
Videographer

Alexandr Chumak

+7 915 288-95-58
0
Số lượng người thắng cuộc trong cuộc thi chính
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc trong trận thi đấu tuần
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu trong 2 năm qua
Thành viên của WEVA.PRO từ ngày Ngày 29 tháng 04 năm 2022
Hoạt động gần đây