Videographer Sergey Lost (A-xta-na, Ca-dắc-xtan)
Videographer Sinisa Nenadic (Banja Luka, Bo-xi-a Héc-dê-gô-vi-na)
Videographer Kirill Shiniaev (Mát-xcơ-va, Nga)