Videographer Vovka Kozubskyy (Ivano-Frankivsk, U-crai-na)
Videographer Igor Catrinescu (Ki-si-nhốp, Môn-đô-va)
Videographer Roșu Florin (Bu-ca-rét, Ru-ma-ni)